Samhällsfunktioner


Felanmälan

Felanmälan via kommunens självservice

Dina synpunkter är ett stöd till att förbättra verksamheter och service i kommunen. 

Synpunkter kan vara klagomål eller beröm gällande kommunens verksamheter eller den service som kommunen har ansvar för.

Felanmälan kan handla om fel och brister som du uppmärksammat gällande gator, belysning, lekplatser och parker. Du kan även anmäla om du upplever fel gällande elnät, fjärrvärme, renhållning, vatten och avlopp.

Mer information

InfoPoint

InfoPoint Kulturgatan i Bodafors, Magasingatan 8

På Infopoint kan du få tips om utflyktsmål och vägbeskrivningar till Nässjö kommuns många guldkorn. Här kan du få hjälp med kartor och information kring vandrings- och cykelleder på Höglandet. Passa också på att hämta ett turistmagasin med tips om boende, caféer, restauranger, gårdsbutiker och kultur med mera.