Promenad och motion i samhället 

X-rundan Bodaforspromenaden

Xrundan är en digital tipspromenad som du kan göra via mobilen. Frågorna finns som text-, bild-, audio- och videofrågor.

Varje vecka kommer det nya frågor och du kan tävla mot familjen, vänner och kollegor! Ditt resultat presenteras direkt efter rundan och du kan även se din placering för veckan. Vinnarna presenteras på söndagkvällar.

Xrundan App Store

Xrundan Google Play

Bodafors Hälsostig

Promenad- och motionsslinga på ca 8 km runt Bodafors samhälle. Utmed hälsostigen finns flera informationsskyltar om historiskt intressanta platser i samhället. 

Start vid Bodafors station,  eller var man vill rundan. 

Aktivitetsspår

I sydvästra delen av Bodafors samhälle finns Bodafors Orienteringsklubbs nya Aktivitetsspår. Det elbelysta spåret slingrar sig genom det vackra landskapet och är även anpassat för personer med olika funktionshinder. Rullstolar, barnvagnar eller rullatorer är inget problem och hela slingan har ledramp för vita käppar. Aktivitetsrundan är ett samarbete mellan Bodafors OK och Nässjö kommun.

Aktivitetsrundan Puls och styrka

Hittaut i Nässjö / Bodafors

LETA CHECKPOINTS OCH UPPTÄCK NYA PLATSER MED HITTAUT

Hittaut är en gratis friskvårdsaktivitet där du med hjälp av karta (på papper eller i appen) ska finna checkpoints. Det finns checkpoints i fyra olika svårighetsnivåer och de är placerade i stadsmiljö, parker, bostadsområden och tätortsnära skogar. Hittaut är tillgängligt dygnet runt under sommarhalvåret så du kan ge dig ut när det passar dig. Du kan delta på egen hand eller tillsammans med andra. Välj om du vill gå, springa, cykla eller ta dig fram på annat sätt.

Hittaut i Nässjö drivs av Bodafors orienteringsklubb och andra klubbar i Nässjö kommun.

Naturslingan

Start vid Emåns Ekomuseum.

ansvarar för en 3 km lång naturslinga. Den utgår från muséet och skär genom 12 olika genuina naturtyper. Tydliga skyltar informerar om växt- och djurliv.

Skogsslingan

Start vid Emåns Ekomuseum

I samverkan med SÖDRA-koncernen och Emåns Ekomuseum har det inrättats en speciell skogsslinga. Den visar hur modernt skogsbruk kan förenas med nödvändig naturhänsyn och närhet till vatten. Slingan har tillkommit med tanke på utbildning av skogsägare, men vänder sig också till övriga med anknytning till skogsfrågor. Båda slingrar sig vackert utmed Emån. Emån är ett av Europas artrikaste flodområden och klassas numera som nationalälv.

Idrott och lek

Bodafors idrottsföreningar.

Badplats

Vareviksbadet är en kommunal badplats vid Storesjön med grillplatser gungställning, volleyboll kiosk, camping och uthyrning av roddbåt.

Hinderbana

Intill Aktivitetsspåret vid B-fabriken finns en hinderbana för de mindre

Natur i närområdet 

Mattarps bokskog

Mattarps bokskog är ett av Europas nordligast belägna bokbestånd och ligger mellan byarna Broddarp och Mattarp på de allra högsta delarna av Småländska höglandet.