Årets Bodaforsare

Ett välbesökt årsmöte där Årets Bodaforsare korades med motiveringen ”Simon Gunnarsson, ditt engagemang har utvecklat tennisföreningen till en plats där entusiasmen spirar och där varje serve är en symbol för gemenskap och vänskap. Genom ditt ledarskap har föreningen funnit en ny energi och ett starkare sammanhang där både stora och små samlas för att dela glädjen av att röra sig och delta i en meningsfull aktivitet”

Årsmöte 2024-02-21

Bodafors samhällsförening

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Bodafors samhällsförening är en ideell förening som skall verka för att utveckla samhället för framtiden. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen ska bevaka samhällets intresse vad gäller kommunala och regionala åtgärder. I övrigt skall föreningen ta egna initiativ till utvecklingsinsatser samt verka för gemensamma aktiviteter bland samhällets medborgare med syfte att öka samhällets attraktionskraft. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.


Medlemsavgift: 75 kr/person eller 125 kr/familj.

Swish: 123 003 82 24

Hur kan vi göra Bodafors till ett ännu mer attraktivt samhälle att leva i?

Har du tankar, idéer, engagemang eller vilja att bidra - kontakta styrelsen i samhällsföreningen eller skicka ett mail.