Skolan i Bodafors

tl_files/bilder_innehall/parkskolan_bodafors.jpgParkskolan är belägen i Bodafors i Nässjö kommuns södra del.

Det är c.a 20 km till såväl Nässjö som Vetlanda och Sävsjö.

Högstadiet på Parkskolan har sitt upptagningsområde från i huvudsak fyra mindre samhällen förutom Bodafors. 

Det är Stensjön, Sandsjöfors, Malmbäck och Grimstorp. Det går 403 elever på skolorna i Bodafors (2011/12). Av dessa går 91 elever i Emåskolan eller i Folketshus. Resterande 312 elever går på Parkskolan.

Parkskolan renoverades för c:a 40 miljoner kronor

En omfattande renovering av Parkskolan avslutades år 2009. Renoveringen kostade c:a 40 miljoner kr och förändrade Parkskolan från en omodern skola från mitten av 1900-talet till en modern 2000-talsskola.

Såväl väggar som golv och tak är beklädda med material som ger en dämpande och behaglig arbetsmiljö. Projektorer finns i alla klassrum.

Parkskolan som var först i kommunen med tillgång till projektorer och nätanslutning i alla klassrum, håller nu på att uppgradera tekniken till interaktiva skrivtavlor s.k smartboards.

Lärarna kan på så sätt få ytterligare verktyg för att hjälpa eleverna att nå uppsatta mål.

Parkskolan har de senaste åren befäst sin ställning som den skola i kommunen där flest elever får gymnasiebehörighet. Dessutom har Parkskolans avgångselever det högsta betygsnittet av Nässjö kommuns skolor.

Läsåret 2011/12 hade avgångseleverna betygssnittet 218,5. Det är det högsta betygssnitt som någon skola haft sedan det nya G-systemet togs i bruk 1994. Grattis till all personal och alla elever till den prestationen. Nu står Parkskolan inför utmaningen att även i det nya betygssystemet slå nya rekord.    

Vi som arbetar på Parkksolan har ambitionen att eleverna skall kunna nå sina mål i en trygg miljö.