Bodafors Samhällsförening

Föreningens syfte är att verka för samhällsangelägenheter av olika slag, som kan vara till nytta och trevnad för dem som bor i Bodafors samhälle och dess närhet.

 • Vi vill bidra till samhällets utveckling
 • Vi vill främja en positiv utveckling av arbetstillfällen
 • Vi vill förstärka Bodafors image som ett framåt och trivsamt samhälle
 • Vi vill förbättra kommunikationerna

Årligen utser Bodafors Samhällsförening ”Årets Bodaforsare”

Vi delar även ut Förtjänsthyvlar till folk som gör bra saker för Bodafors samhälle.

Bli medlem i samhällsföreningen för att stödja vårt arbete för ett attraktivt samhälle.

Samhällsföreningens styrelse

Den styrelse som valdes för 2017 består av följande personer:

Ordinarie:

 • Rune Herrmann ordf.
 • Alf Nilsson sekr.
 • Ann de Voss kassör
 • Hillevi Sellman
 • Ruben Albertsson
 • Olle Gustavsson
 • Maria Högberg
 • Biörn Wallander

Suppleanter:

 • Suzanne Stenkvist
 • Kajsa Törnkvist
 • Magnus Karlsson
 • Ann- Kristin Frisk
 • Simone Claesson

Ungdomsrepresentant:

 • Yackie Grahn

Valberedningen

 • Inger Pettersson
 • Karin Liljegren

Nerladdning