Estradens byggdes av Samhällsföreningen med hjälp av våra sponsorer

Estradens invigdes!

Den 22:a oktober 2011 invigdes den nya estraden på torget i Bodafors.

Vi tackar

• Bodafors musikkår
• Emå-kyrkans barnkör
• Anders Karlsson

för deras medverkande.

Här på sidan visas några bilder från invigningen.

Vi tackar också våra sponsorer för stödet.

Våra sponsorer

 • BordBirger
 • Bodafors VVS
 • PETTERSSON & SÖNER ÅKERI AB
 • EMÅ-kyrkan
 • Svenska kyrkan
 • Nordea
 • Swedbank
 • Webbyrå Studio V19 AB
 • Nässjö kommun
 • Bodafors Musikkår
 • Carlstens Buss
 • Bodaform Rolf Olsson
 • Byggkompaniet
 • BODAFORS BEHANDLINGS- & UTSLUSSNINGSHEM AB
 • Samt ett antal privata givare