Arkiv Aktuellt om Bodafors

Juli 2015

Nationaldagsfirande 2015 i Bodafors

av Bernd Lindemann

Nationaldagsfirandet är numera en tradition men det var först 1983 som dagen fick status som nationaldag Samhällsföreningen håller firandet på en nivå, som dels passar samhället, dels också efter vad vi orkar med.

Som vanligt spelade Bodafors Musikkår under ledning av Lars-Ivar Ivarsson.

Nationaldagtalare i år var Ulf Fransson, som har en internationell erfarenhet och det är ju viktigt i den multikulturella värld vi lever i.

Samhällsföreningens ordförande ledde nationaldagsfirandet.

Vi är glada över att vi har vår fina estrad på torget. Dels därför att är en naturlig samlingsplats på torget, dels också för att ger en bra akustik för talare och andra, som uppträder på estraden.

Lite synd i sammanhanget är att många äldre, som bor på Skogsborg inte kan komma till torget inte kan komma dit, eftersom det inte finns tillräckligt med personal.

Klicka på ett foto för att få upp en större visning.

Inventering av kommunal mark i Bodafors

av Bernd Lindemann

Samhällsföreningen har tillsammans med BOK, Grimmen och Bodaforsgruppen inventerat kommunal mark inom Bodafors som bör röjas eller på annat sätt åtgärdas för att det ska se lika välvårdat ut som de flesta privata markområden inom Bodafors.

Listan som omfattar ett 25-tal områden har överlämnats till Tekniska Serviceförvaltningen som var mycket positiva till detta initiativ. Arbetet kommer att påbörjas under hösten.