Arkiv Aktuellt om Bodafors

September 2014

Uppföljningsmöte Bodaforsdagen 2014 och planering inför Bodaforsdagen 2015

av Bernd Lindemann

Projektgruppen för Bodaforsdagen 2014 hade den 17:e september ett utvärderingsmöte. Man tycker det vore värdefullt att ha en uppföljning med en större krets och flera aktörer, så som Bodaforsloppet, Samhällsförening, PRO, Ekomuseum, Näringslivsgrupp, Hembygsförening, BSK, BOK osv.

Förutom att få veta vad ni tyckte om Bodaforsdagen så gäller det så klart också att titta framåt och lägga upp en planering inför Bodaforsdagen 2015.

Det vore jättebra om så många som möjligt kunde komma.

Projektgruppen bjuder till möte den 8:e oktober på Medborgarkontoret. Möte kommer att hållas från kl 18 till kl 19.30.

Vänligen anmäla dig via e-post till senast den 7:e oktober 2014.

Bodaforspriset delades ut på Bodaforsdagen 2014

av Bernd Lindemann

Samhällsföreningen har beslutat att varje år i samband med Bodaforsdagen dela ut ett pris i form av ett diplom till någon Bodaforsare som vi tycker betyder något speciellt för samhället.

Detta år delades priset ut till Anders Rosedt som driver Rostedts Livs.

(Priset togs emot av Anders hustru för han kunde inte vara närvarande vid prisutdelningen.)

Föreningen anser att han gör en mycket betydelsefull insats för samhällets innevånare genom att fortsätta driften av livsmedelsbutiken.

Eftersom butiken dessutom har en bemannad köttdisk med mycket hög kvalité på charkuteriprodukterna och en mycket hög servicegrad har butiken blivit känd långt utanför Bodafors vilket vi också anser vara ett stort plus för samhället.