Arkiv Aktuellt om Bodafors

Februari 2014

En Kulturgata i Bodafors

av Bernd Lindemann

Kulturgatan Lehmanns Verkstad i Bodafors

Välkommen till en presentation av resultatet från förstudien som genomförts under 2013 angående förutsättningarna att skapa ett innehållsrikt besöksmål kring upplevelse och utbildning, ”En kulturgata i Bodafors”.

"Det som börjar som en geografiskt begränsad satsning längs en av gatorna i samhället förutsätts komma att växa och påverka hela Bodafors och det omgivande området. Utvecklingsmöjlig- heterna tas till vara och stoltheten över en unik miljö och ett gemensamt kulturarv lyfts fram."

Vi visar en temporär utställning och beskriver projektet. Utrymme för frågor och diskussion.

Vi träffas tisdagen, 4/3 kl 18.00 på Nässjö konsthall, Kulturhuset Pigalle.

Logo Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors