Arkiv Aktuellt om Bodafors

November 2012

Parkskolan i Bodafors i topp

av Bernd Lindemann

Just nu diskuteras en ny struktur till skolorganisationen i vissa delar i Nässjö kommun som har som mål att skapa en bättre skola.

En eller annan röst höjdes varför Bodafors var inte del av utredningen för den nya strukturen. Vi tycker att svaret finns här:.

Parkskolan i Bodafors har de senaste åren befäst sin ställning som den skola i kommunen där flest elever får gymnasiebehörighet.

Dessutom har Parkskolans avgångselever det högsta betygsnittet av Nässjö kommuns skolor.

Läsåret 2011/12 hade avgångseleverna betygssnittet 218,5. Det är det högsta betygssnitt som någon skola haft sedan det nya G-systemet togs i bruk 1994. 

Grattis till all personal och alla elever på Parkskolan i Bodafors till den prestationen.

Mer om Parkskolan här...