Årets Bodaforsare 2018

av Bernd Lindemann

Årets Bodaforsare 2018

Styrelsen för Bodafors Samhällsförening har fått ett antal förslag till utnämning av Årets Bodaforsare. Vid styrelsemöte den 12:e mars beslutades att till Årets Bodaforsare utse

Jan-Åke Rosenqvist

Jan-Åke är en mångkunnig person som lägger ner mycket ideellt arbete på att utan större åthävor hjälpa människor och föreningar med diverse arbeten. Han är mycket teknisk vilket är mycket värdefullt när det gäller att ordna upp saker som vanliga människor går bet på.

Han är en stor tillgång för BOK när det gäller att hålla motions-slingorna i ordning och särskilt nu när en ny slinga håller på att anläggas på kommunägd mark men även när det gäller att hålla både byggnader och befintliga slingor i ordning.

Inom Emåns Ekomuseums anläggning gör han mycket värdefulla insatser när det gäller den vattentekniska delen.

Ofta med mycket kort varsel när något krånglar.

Jan-Åke är en mycket god förebild för sådana personer som ställer upp och arbetar ideellt för föreningar och privatpersoner.

Tillbaka